Продуктов дизайн – характеристика

Продуктовият дизайн съчетава в себе си огромно количество от специфични познания, които са необходими за превърщането на всяка една идея за продукт в реалност. Той е неизменна част от всеки един продукт и е често определящ за успеха му.

Produktov dizajn - uslugi Sofia

Продуктов дизайн

Продуктовият дизайн е процес, по време на който чрез генериране и развиване на иновативни идеи се създава нов продукт. Успешният продуктов дизайн съчетава креативност, функционалност и технология. Създаването и реализирането на продукт е един изключително сложен процес, в който дизайнът е малка част от целият цикъл. Въпреки това, дизайнът играе съществена роля, когато става въпрос дали един продукт е успешен или не. Дизайн процесът се състои от няколко основни фази:

1. Фаза Планиране;

2. Фаза Проучване;

3. Идейна Фаза;

4. Фаза Реализация;

5. Фаза Презентация;

Ние като специалисти в сферата на продуктовия дизайн сме запознати основно с целия процес. Още повече, стремим се да бъдем винаги в час с новите технологии, материали и тенденции, за да можем да гарантираме качествен, функционален, оригинален и екологичен продукт. Ако имате идеи за продукт, споделете ги с нас и ние ще ги превърнем в реалност. Независимо дали става въпрос за слушалки или за велосипед, можете напълно да ни се доверите, а за да сте сигурни, че идеята Ви няма да излезе, ще подпишем декларация за конфиденциалност.