2010 г. завършва бакалавърската си степен в Национална Художествена Академия със специалност Индустриален дизайн. Магистърската си степен придобива в Национална Художествена Академия през 2012 г. с профил Интериорен и Екстериорен дизайн.