Бакалавърската си степен завършва в Национална Художествена Академия  през 2010 г. със специалност Индустриален дизайнер.

Степен Магистър придобива през  2012 г. в Национална Художествена Академия, като тясно специализира в Автомобилен Дизайн.