Завършва бакалавърската си степен 2010 г. със специалност Индустриален дизайн в Национална Художествена Академия. През 2012 г. придобива магистърската си степен със специалност Дизайн на комуникативни носители – Графичен дизайн.