Петя Начева

Специалист интериорен дизайн

2010 г. завършва бакалавърската си степен в Национална Художествена Академия със специалност Индустриален дизайн. Магистърската си степен придобива в Национална Художествена Академия през 2012 г. с профил Интериорен и Екстериорен дизайн.

Ваня Павлова

Специалист графичен дизайн

Завършва бакалавърската си степен 2010 г. със специалност Индустриален дизайн в Национална Художествена Академия. През 2012 г. придобива магистърската си степен със специалност Дизайн на комуникативни носители – Графичен дизайн.

Константин Лъсков

Специалист Автомобилен дизайн

Бакалавърската си степен завършва в Национална Художествена Академия  през 2010 г. със специалност Индустриален дизайнер. Степен Магистър придобива през  2012 г. в Национална Художествена Академия, като тясно специализира в Автомобилен Дизайн.

Кристина Халева

Специалист по продуктов дизайн

2010 г. завършва Националната Художествена Академия, където придобива бакалавърска степен със специалност Индустриален дизайн.   2013 г. придобива магистърска степен в Mid Sweden University, Швеция, където специализира във разработването на продукти, достъпни за хора с увреждания.