Общи условия

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ПРЕДОСТАВЯНИТЕ ОТ ТЪРГОВЕЦА ПРОДУКТИ   ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ Настоящият документ съдържа Общи условия, съгласно които ТЪРГОВЕЦА предоставя продукти на потребителите, клиентите си посредством Интернет магазина napravisiteniska.com. 2. Идентифициране на потребителя, клиента с цел възпроизвеждане на изявлението му както за приемане на Общите условия, които обвързват всички потребители, клиенти. С натискане на…